Connect the HR dots

“Het behoud en de ontwikkeling van onze medewerkers is van strategische aard voor de groei van ons bedrijf”. Een boutade ? Ja,  en …. ”We beslisten om ondersteuning te zoeken.  Niet dat we nog niets hadden.  We doen bij onze medewerkers tevredenheidsenquetes met follow up acties, jaarlijkse gesprekken, er is een GEO academy, we bieden een competitief remuneratiepakket aan, enz….”  aan het woord is Kristel Dewit, HR verantwoordelijke GEO

We zochten ondersteuning omdat we voelden dat de samenhang tussen die verschillende elementen cruciaal is om als werkgever onze medewerkers aan ons te binden, niet alleen met hun knappe kop maar ook met hun hart.

De sleutel in die zoektocht naar samenhang is Lara, ze neemt verschillende rollen op;

– challenger en inspirator naar de CEO en mezelf
– aanreiken van pragmatische maar doordachte HR kaders (je voelt de jaren ervaring)
– om de HR kaders te laten landen werken we samen met de teamleads, in deze sessies neemt Lara een faciliterende rol wat een goede impact heeft op de betrokkenheid en eigenaarschap bij de teamleads
– coachende rol naar teamleads voor onze ‘feedforward gesprekken’

De rode draad zijn de GEO waarden die we samen expliciet hebben gemaakt en in het gebruik doorvertaald naar de feedforward gesprekken. We hebben daarvoor ingezet op enkele trainingen om de feedback spier te oefenen. Nu is het zaaks om ook continue feedback in de organisatie in te bedden.
Daarnaast hebben we ook ons eigen ‘pragmatisch functiehuis’ opgemaakt. Hiermee willen we aan medewerkers een handvat bieden om hun eigen loopbaan te ontwikkelen. Het biedt ook een kader voor de remuneratie beslissingen.

Als groeiend bedrijf gaan we de GEO fit ook steeds explicieter kunnen oppakken in onze recrutering en selectie.
Echt boeiend om de puzzelstukken in elkaar te zien vallen.