CPQ gidsen bij de opmaak van een strategisch plan

Als Colruyt Group voor één van haar enseignes of domeinen een strategisch plan wil opmaken, schakelt het onder andere mij in als strategische coördinator. Dus toen de Franse afdeling, Colruyt Prix Qualité (CPQ), nood had aan een updated strategie, haalde ik mijn beste Frans boven om alles in goede banen te leiden.

Om strategische vraagstukken op te lossen, gebruikt de Colruyt Group een methodiek. Die zorgt ervoor dat we elk strategisch plan op dezelfde manier uitwerken. Daarnaast wordt er per vraagstuk een strategisch supportteam voor het departement samengesteld. En daarvan maak ik deel uit.

Meer dan besprekingen faciliteren

Om de drie jaar werkt het Franse enseigne van de Colruyt Group, CPQ, een nieuw strategisch plan uit met als vragen: wat zijn onze doelen in de komende drie jaar en hoe gaan we die bereiken? Omdat het supportteam wat kleiner was, stond ik in om de grote lijnen uit te zetten, een plan van aanpak uit te werken en uiteraard de bijeenkomsten voor te bereiden en te faciliteren. Daarnaast hou ik ook de Colruyt Group op de hoogte van het verloop van het proces.

Eigenheid geven aan methodiek

Mijn taak in het hele proces richting een uitgewerkt strategisch plan? De handvaten gebruiken die de methodiek aanreikt. Al blijft het belangrijk om met het team te zoeken naar wat het best werkt voor de vraag op dat moment. Ik motiveer dus het team om hun ideeën te delen en begeleid het op een creatieve manier in het proces met de methodiek als leidraad.

Van wirwar aan ideeën tot strategisch plan

Eerst lijstten we alle ideeën op zonder te kijken naar haalbaarheid. Daarna brachten we al die ideeën onder in thema’s, die dan doelen werden. Voor elk doel werkten we de nodige stappen uit. Ondertussen stelden we onszelf ook de vraag: hoe kunnen we focussen op de langere termijn zonder de actuele (tactische) vraagstukken uit het oog te verliezen?

Elke nieuwe versie van het strategisch plan deelden we met de andere collega’s. Met hun feedback kreeg het plan meer en meer vorm. Tot slot bepaalden we de KPI’s zodat CPQ de komende jaren precies kan opvolgen hoe de realisatie van het plan loopt.

Bij de les blijven

Een strategisch plan uitwerken duurt lang. Het is dus een uitdaging om iedereen te blijven motiveren en van elke bijeenkomst een fijn en motiverend moment te maken. Dit zorgt er voor dat iedereen zich betrokken voelt bij het plan en eigenaarschap durft tonen. Uitdelen van complimenten, deelnemen aan improvisatieoefeningen of aan de slag gaan met schaar en lijm, waren enkele manieren om iedereen bij het proces te betrekken. En zo heeft CPQ opnieuw een straf strategisch plan voor de volgende drie jaar.