Expertgroepen in het strategieproces betrekken

Vanuit de Colruytgroup directie kwam de vraag om met  een kleine groep van experten binnen het bedrijf samen te brengen en hun visie uit te werken rond thema’s die de bedrijfsstrategie impacteren. Een zoekproces zowel op inhoudelijk als teamdynamisch niveau. Lara begeleidde ons doorheen de verschillende momenten en wist goed de balans te houden tussen diepgang vinden en tempo houden, tussen geruststellen en ‘raising the bar’, tussen eenvoud en complexiteit, tussen intern een link maken en extern verbinden naar de buitenwereld.
Voor ons was Lara de ideale facilitator en vanuit haar expertise leverde dit boeiend traject een mooi opgeleverd resultaat op ! 

Wim Pannecoucke, projectverantwoordelijke logistiek Colruyt Groep