Missiezin en organisatiewaarden formuleren – hoe pak ik het aan ?

Het is misschien wel één van de moeilijkste vragen waar je als organisatie een antwoord op wil vinden: het formuleren van een heldere missie . Een zin die samenvat wat je organisatie doet en vooral waarom.

 

Nu, hoe kom je daar nu toe ?

Dit hoeft niet zo’n lastige opdracht te zijn als het op het eerste gezicht lijkt. Met de juiste vragen en aanpak kan je zo’n missie en je cultuur vrij eenvoudig expliciteren, en ik kan je daarbij helpen.

Via enkele workshops help ik je bij het formuleren van een unieke, specifieke en motiverende missie en bijhorende waarden, gebaseerd op je toekomstvisie en wat er leeft binnen je organisatie. In essentie gebeurt dat in 3 stappen: één sessie specifiek gericht op die missie, in een tweede stap expliciteren we cultuur door waarden uit te schrijven, vervolgens brengen we dit samen en kijken we naar de uitwerking.

 

Hoe doe ik dat nu precies?

Kort gezegd bereiden we ons voor  met een analyse van bestaande teksten, procedures, intakegesprekken, je krijgt vragenlijsten en een aantal kleine voorbereidende oefeningen, zodat er een basis is om op te bouwen. In de sessies gaan we op een luchtige, interactieve en zelfs speelse manier tewerk. We pakken het heel pragmatisch aan, grotendeels aan de hand van taal en beeld. Ik creëer daarbij een kader waarbinnen jullie zelf aan de slag gaan.

Voor de missiezin gaan we aan de hand van verschillende rondes en via subgroepen stelselmatig een zin opbouwen. Iedereen heeft zijn inbreng, je krijgt voorbeelden van andere organisaties te zien en we formuleren criteria en spelregels om te zien waaraan de missiezin nu exact moet voldoen. Op basis daarvan doen jullie voorstellen, en daaruit gaan we filteren en almaar meer verfijnen om uiteindelijk tot een finaal voorstel te komen. Deze oefening gebeurt doorgaans met het management.

De missiezin, vormt het speelveld om ook waarden te verduidelijken. De groep is breder samengesteld zodat de organisatie is ‘vertegenwoordigd’  Wat we precies doen is de cultuur binnen je organisatie ontrafelen. Cultuur is namelijk iets heel gelaagd: er zijn zaken die erg zichtbaar zijn, maar ook zaken die dieper liggen. Het is de bedoeling die cultuur laagje per laagje te ontdekken, zoals je een appelsien ontvelt. Wat er naar boven komt, omschrijven, vergelijken en verfijnen we tot er een set van waarden ontstaat, die weerspiegelt wat er binnen de organisatie leeft.

De laatste stap is het samenbrengen van de missie en waarden. Inhoudelijk maar ook hoe ga je hier nu intern en extern over communiceren? Hoe krijg je iedereen mee?  Via een communicatie- en implementatieplan concretiseren we alles, zodat je die missie, waarden kunt laten leven binnen je organisatie.

Want daar gaat het natuurlijk om: dat iedereen in je organisatie zich achter die missie en waarden schaart en ze mee uitdraagt.